"Når du har set din broder og har erfaret hans kjærlighet, da har du sett Faderen, og når du har set din søster og erfaret hendes kjærlighet, da har du sett Moderen. Fjernt og nær genkender det allerhelligste sit eget væsen, ja,i hver og en av jer kunne faderskapet og moderskapet åbenbares, thi Faderen og Moderen er et i Gud."