"Vi tror på den ene Gud - den evige skjulte kilde, den evige Fader-Moder, hvorfra alle ting stammer, de synlige og de usynlige, på ham som er alt i alle, af hvem alt er frembragt, og som omslutter alt. Den hellige tofoldighet, i hvilken alle ting består, de som er, og de som skal komme."