"Det var sommer da Jesus for opp til himmelen, og han var endnu ikke fyldt 50 år, for det var bestemt at syv gange syv år af hans jordiske liv skulle fuldbyrdes. for at han skulle fuldkommengøres gennem allehånde prøvelser og lidelser, for at han kunne blive et eksempel for alle, for barnet såvel som for foreldrene, for de gifte ligesåvel somfor de ugifte. For de unge som for de gamle, ja til alle tider og under alle jordelivets forhold."