"Hvis I adlyder kærlighedens hellige lov, som jeg har givet jer, da skal sandheden mere og mere åbenbares for jer, og sandhedens ånd, som kommer fra det høje, skal til slut, etter nok så mange vildfarelser, lede jer til den hele sandhed, sådan som den brændende skystøtte ledsagede Israels børn igjennom ørkenen."