"Den eneste og den evige sandhet er i Gud alene, for ingen ved, hvad Gud alene ved - han - som er alt i alle. Til menneskene kan sandheden kun åbenbares i forhold til deres evne at forstå og fatte."