"Men den tid vil komme da de ting som de har hemmeligholdt vil blive åbenbarede og kendte, og da skal sannheden gøre dem som var bundne frie."